Advance Beleggen

... voor succesvolle beleggers

 • Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Home Advance Strategie Aandelenstrategie
Advance Aandelenstrategie

Het gebruik van meerdere aandelenstrategieën vergroot uw winstkansen en reduceert het risico

Binnen de wereld van beleggen worden er tal van stellingen gehanteerd. Een daarvan is de uitspraak: “Hou vast aan een eenmaal ingezette strategie”.
Wij menen dat vrijwel elke strategie naast sterke ook zwakke kanten heeft, afhankelijk van de fase waarin zich de economische cyclus bevindt en de relatieve hoogte van de beurskoersen. Suggestie: Benut de sterke kanten van meerdere strategieën in één aandelenportefeuille en spreid uw risico's. Onze 10 strategieën zijn:

1: Sector rotation
Economische groei in de wereld wordt na verloop van tijd telkens weer afgewisseld door stagnatie/recessie. Elke bedrijfssector reageert weer anders hierop. Aandelenkoersen lopen 6 tot 12 maanden hierop vooruit. Bij sector rotation wordt beoogd telkens te beleggen in die sectoren die spoedig in de belangstelling staan bij beleggers.

2: Warren Buffett
Warren Buffett is een van de meest succesvolle lange termijn beleggers in de wereld. Advance selecteert ten behoeve van lange termijn beleggers fondsen die voldoen aan de volgende criteria.

 • Beleg in ondergewaardeerde ondernemingen die over een langere periode jaarlijks meer dan 12% rendement maken op hun eigen vermogen.
 • Kies bedrijven die het potentieel hebben om te kunnen blijven groeien. Autonoom en door middel van overnames.
 • Selecteer ondernemingen die slechts een klein deel van de nettowinst aanwenden voor dividenduitkeringen.
 • Herinvestering nettowinst in nieuwe activiteiten versterkt de groei van het eigen vermogen.
 • De onderneming mag niet teveel zijn gefinancierd met vreemd vermogen.
 • Als belegger moet je de business kunnen begrijpen
 • Het betreffende beursfonds moet tegen een relatief lage beurskoers te koop zijn.
 • Korte termijn koersontwikkelingen op de beurs zijn ondergeschikt aan de groei van de intrinsieke waarde per aandeel op langere termijn.
 • Een meer dan gemiddelde jaarlijkse stijging van het eigen vermogen van de onderneming zal zich vroeg of laat vertalen in een hogere aandelenkoers of overname.


3: Fundamentele analyse
Fondsen die op basis van gunstige macro economische vooruitzichten in de betreffende sector en huidige waardering op de beurs koopwaardig zijn.

4: Technische analyse
T.A. veronderstelt, dat de richting van aandelenkoersen wordt bepaald door factoren als historisch koersverloop, doorbreken van oude koerstoppen en -dalen, beursomzetten, enz.

5: Hoog Dividend aandelen:
In tijden van aarzelende- én dalende beurzen geven beleggers de voorkeur aan beursfondsen met een hoog dividendrendement en een lage koers/winstverhouding.Dit soort aandelen wordt als minder speculatief ervaren.

6: Buy the Winners / Momentum Beleggen
Fondsen die in de afgelopen 3 à 6 maanden het beste hebben gepresteerd blijken vaak ook in de maanden daarna de winnaars. Redenen: belangrijke limietbarrières zijn genomen en beleggers kopen graag fondsen die de krantenkoppen halen met koersstijgingen. Deze strategie werkt het beste in een structureel oplopende markt. In tijden van dalende beurzen is deze theorie minder betrouwbaar. Hypes verdienen extra aandacht, d.w.z. hier loopt men extra risico mee.

7: De verliezers van gisteren, de winnaars van morgen (Fallen Angels)
Fondsen die in de afgelopen 12 maanden door incidentele tegenvallers of een recessie het slechtst hebben gepresteerd op de beurs, doch sterk genoeg zijn om gewenste veranderingen door te voeren binnen de onderneming, laten veelal in de daaropvolgende 12 tot 24 maanden een meer dan gemiddelde koerswinst zien.

8: Stock Picking
Fondsen die ongeacht de sector waarin zij actief zijn, opvallen door een sterk management en gunstige bedrijfsresultaten.

9: Junk aandelen
Fondsen die als gevolg van enorme tegenvallers in het (recente) verleden kampen met een gering of negatief eigen vermogen. Hoewel dit soort ondernemingen misschien al hadden moeten omvallen bieden banken hen de kans te overleven door middel van omvangrijke kapitaalinjecties. Voorbeelden uit het verleden zijn: Versatel, Numico, Getronics, Hagemeyer, Ahold, enz. Geholpen door een nieuw management en/of economisch herstel slagen deze bedrijven er in een doorstart te maken met zeer gunstige effecten voor de beurskoers.

10: Special situations / overnamekandidaten

Fondsen die om overige redenen interessant zijn voor belegging.

Alle voornoemde strategieën worden periodiek uitgebreid behandeld in onze nieuwsbrieven.